به انجمن حقوقی داته خوش آمدید!

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

​ تقدیم به همه حقوقی ها هفت سین حقوقی که همش بار مثبت داره : تو سال جدید براتون ارزوی ۱-سرقفلی:تمام مادیات

نمونه سوالات تجارت ۱

نمونه سوالات تجارت ۱

۱-مقصود از معاملات برواتی در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت چیست ؟ ۲-ایا بانکهای خصوصی تاجر هستند ؟ بانکهای دولتی

نمونه سوالات تجارت ۲ – استاد دکتر رجب زاده – دانشگاه شیراز

نمونه سوالات تجارت ۲ – استاد دکتر رجب زاده – دانشگاه شیراز

پایانترم نیمسال دوم ۱۳۹۲ دانشکده الکترونیکی شیراز – آقای دکتر رجب زاده  امتحان پایان ترم حقوق تجارت ۲

نمونه سوالهای جزای اختصاصی ۱

نمونه سوالهای جزای اختصاصی ۱

الف -اصغر بهرام راکه شنا نمی دانست ؛ به قصد شوخی در آب استخر انداخت. حسن که فنون نجات غریق می دانست ؛ از نجات

نمونه سوال جزای اختصاصی ۱

نمونه سوال جزای اختصاصی ۱

۱ـ در رابطه با قتل در حکم شبه عمد به سوالات زیر پاسخ دهید : الف ـ عناصر اختصاصی این قتل را (از حیث سوء نیت عام،

نمونه سوالات امتحانی جزای عمومی سه

نمونه سوالات امتحانی جزای عمومی سه

نمونه سوالات امتحانی جزا عمومی سه تعیین درجه در مسائل- بفرض مساله ای با این محتوا داده میشود که چند فرد

نمونه سوالات جزای عمومی ۲

نمونه سوالات جزای عمومی ۲

مساله ۱۰ نمره حمید و جلیل هر دو دررقیب هستن در یک مغازه حمید مقداری هروئین را در محل کار جلیل قرار میده و به

نمونه سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی ۳ در سال های گذشته خرداد ۹۳- استاد دکتر سید زاده

نمونه سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی ۳ در سال های گذشته خرداد ۹۳- استاد دکتر سید زاده

نمونه سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی ۳ در سال های گذشته خرداد ۹۳ طراح: جناب آقای دکتر سیدمهدی سیدزاده ۱)ضمن

  • فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد
  • نمونه سوالات میانترم حقوق بشر در اسلام – استاد دکتر ایزدی – دانشگاه شیراز
  • نمونه سوالات اصول فقه ۲ – دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات تجارت ۱
  • نمونه سوالات تجارت ۲ – استاد دکتر رجب زاده – دانشگاه شیراز
  • نمونه سوالهای جزای اختصاصی ۱
  • نمونه سوال جزای اختصاصی ۱
  • نمونه سوالات امتحانی جزای عمومی سه
  • نمونه سوالات جزای عمومی ۲
  • نمونه سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی ۳ در سال های گذشته خرداد ۹۳- استاد دکتر سید زاده

مطالب تازه

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد ...

​ تقدیم به همه حقوقی ها هفت سین حقوقی که همش بار مثبت داره : تو سال جدید براتون ارزوی ...

نمونه سوالات تجارت ۱ ...

۱-مقصود از معاملات برواتی در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت چیست ؟ ۲-ایا بانکهای خصوصی تاجر ...

نمونه سوالات تجارت ۲ – استاد دکتر رجب زاده – دانشگاه شیراز ...

پایانترم نیمسال دوم ۱۳۹۲ دانشکده الکترونیکی شیراز – آقای دکتر رجب زاده  امتحان ...

نمونه سوالهای جزای اختصاصی ۱ ...

الف -اصغر بهرام راکه شنا نمی دانست ؛ به قصد شوخی در آب استخر انداخت. حسن که فنون نجات ...

نمونه سوال جزای اختصاصی ۱ ...

۱ـ در رابطه با قتل در حکم شبه عمد به سوالات زیر پاسخ دهید : الف ـ عناصر اختصاصی این قتل ...

نمونه سوالات امتحانی جزای عمومی سه ...

نمونه سوالات امتحانی جزا عمومی سه تعیین درجه در مسائل- بفرض مساله ای با این محتوا داده ...

نمونه سوالات جزای عمومی ۲ ...

مساله ۱۰ نمره حمید و جلیل هر دو دررقیب هستن در یک مغازه حمید مقداری هروئین را در محل ...

نمونه سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی ۳ در سال های گذشته خرداد ۹۳- استاد دکتر سید زاده ...

نمونه سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی ۳ در سال های گذشته خرداد ۹۳ طراح: جناب آقای دکتر ...

نمونه سوالات ایین دادرسی مدنی ۲ -استاد دکتر لطفی ...

نمونه سوالات ایین دادرسی مدنی ۲ دانشگاه مجازی شیراز - جناب اقای دکتر لطفی ۱-چنانچه ...

نمونه سوالات اصول روابط بین الملل – دانشگاه شیراز ...

اصول روابط بین الملل ۱-تاریخ حیات وپیشرفت وتکامل روابط بین الملل عملا به چه دوره ای ...

نمونه سوالات میانترم جرمشناسی استاد دکتر ابراهیمی – دانشکده الکترونیکی شیراز ...

نمونه سوالات میانترم جرمشناسی دانشکده الکترونیکی شیراز استاد گرامی دکتر ابراهیمی ۱ ) ...

ویدئوهای اخیر

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

​ تقدیم به همه حقوقی ها هفت سین حقوقی که همش بار مثبت داره : تو سال جدید براتون ارزوی ۱-سرقفلی:تمام مادیات براتون رقم ...

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

​ تقدیم به همه حقوقی ها هفت سین حقوقی که همش بار مثبت داره : تو سال جدید براتون ارزوی ۱-سرقفلی:تمام مادیات براتون رقم ...