انجمن حقوقی داته


نوار پیام ها
( : امام صادق (ع) فرمود: سجده بر تربت حسين عليه السلام حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏كند. )     ( : پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: فاطمه جان! روز قيامت هر چشمى گريان است، مگر چشمى كه در مصيبت و عزاى حسين گريسته باشد، كه آن چشم در قيامت خندان است و به نعمتهاى بهشتى مژده داده مى‏شود. (بحارالانوار،ج 44، ص293) )    
مدیریت پیام ها


اگر این اولین بازدید شما از انجمن حقوقی داتهاست ، میبایست برای استفاده از کلیه امکانات انجمن عضو شوید و یا اگر عضو انجمن می باشید وارد شوید .


انجمن حقوقی داته » کتابخانه » جزوات » نمایش پست: جزوه ی حقوق مدنی (1) اشخاص و محجورین


نمایش موضوع به شکل عادی
اطلاعات نویسنده
جزوه ی حقوق مدنی (1) اشخاص و محجورین
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ۰۱:۵۰ بعد از ظهر [#5]
عضو
شماره عضویت : 33
حالت :
ارسال ها : 337
محل سکونت : : تهران
جنسیت :
تعداد بازدیدکنندگان : 222
اعتبار کاربر : 1569
تشکر شده : 21928- قیم در زمان تصدی خود اعمال حقوقی انجام می‌دهد و معاملاتی را انجام می‌دهد كه در دو دسته كلی قرار میگیرند. 
   1) معامله با خود: یعنی اینكه قیم نمی‌تواند مال مولی علیه 
   را به خود منتقل كند و یا مال خود را به مولی علیه منتقل 
الف) معاملاتی      كه  نمایند 
ممنوع و باطلند   2) هبه اموال صغیر: قیم باید در حفظ و نگهداری اموال 
   محجور رعایت غبطه و مصلحت محجور را بنماید و چون 
   هبه اموال صغیر از اعمال حقوقی است كه صرفاً مضرر 
   هست لذا این نوع تصرف در مال مولی علیه باطل است. 
   البته برخی موارد مثل هدیه جشن تولد یا هدیه روز مادر 
   را مجاز می‌دانند با این استدلال كه در رشد شخصیت 
   محجور مؤثر هستند. 
      1) فروش مال غیر منقول 
ب) معاملاتی كه     2) رهن اموال غیر منقول 
نیاز به اجازه مقام     3) معامله‌ای كه به موجب آن قیم مدیون مولی علیه شود 
قضایی دارند           مثل ضمانت قیم از شخصی كه بدهكار مولی علیه است 
   4 ) قرض، وام گرفتن برای محجور، فقط در صورت ضرورت 
   و احتیاج و آنهم با تصویب مقام قضایی تجویز شده است
    5) صلح دعوای مربوط به محجور: زیرا كه مستلزم گذشت و 
   معامله‌ای خطرناك است 
29- در اداره اموال محجور هزینه‌هایی صرف می‌شود كه قانونگذار در ماده 95 و 77 ق. 1. ح، مشخص كرده كه این هزینه‌ها از اموال چه كسی باید پرداخت شوند این هزینه‌ها به 2 گروه عمده تقسیم می‌شوند: 
الف) حق الزحمه قیم: قانونگذار مدنی در ماده 1246، حق مطالبه اجرت توسط قیم را به رسمیت شناخته است ولی منبعی كه باید این اجرت پرداخت شود معین نكرده است. كه با توجه به ماده 95 ق. 1. ح می‌توان گفت كه اجرت قیم از اموال محجور پرداخت می‌شود. 
ب) سایر هزینه ها: هزینه‌های دیگر از قبیل اجرت كارگر، اجرت بنا، تعمیركار و وجوهی كه بابت مصرف آب، برق و سایر عوارض دولتی و حقوق دیوانی پرداخت می‌گردد نیز از اموال محجور پرداخت می‌شود (م 77 ق. 1. ح)
30- اگر قیم به وظایف خود به خوبی عمل نكند قانونگذار ضمانت اجراهایی را مقرر كرده است كه این ضمانت اجراها به دو دسته، ضمانت اجراهای مدنی و ضمانت اجرای كیفری تقسیم می‌شوند. و از طرفی با توجه به اینكه مراجع قضایی هم طبق قانون مكلف هستند در ارتباط با محجورین وظایفی را انجام دهند لذا ممكن است در مواردی قاضی محكمه یا دادستان هم مسئول باشند كه ذیلاً بیان می‌گردد: 
   1) امانی بودن ید قیم و زوال امانت: كه اگر قیم در 
   نگهداری و استفاده از اموال محجور تعدی و تفریط 
   نماید یدامانی او به یدضمانی تبدیل می‌گردد و احكام 
الف) ضمانت اجرای  غاصب بر او بار می‌گردد 
مدنی برای قیم  2) عزل قیم: كه طبق م 1248 ق. م قیم اگر یكی از 
   صفات خود را از دست بدهد عزل می‌شود (به حكم 
   دادگاه) 
   3) انعزال قیم: اگر قیم محجور شود نمی‌تواند دراین 
   سمت باقی بماند و خود به خود منعزل می‌شود 
   4) بطان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی قیم: هرگاه قیم هر 
   یك از اعمال حقوقی كه [قبلاً ذكر شد] و ممنوع بودند 
   را انجام دهد باطل خواهد بود و یا اگر معاملاتی كه نیاز 
   به اخذ اجاره از مقامات قضایی را دارد بدون اخذ اجازه 
   منعقد كند، معاملات مذكور غیر نافذ خواهند بود 
 
   1) مجازات خیانت در امانت مذكور در م 675 و 647 
ب) ضمانت اجرای  قانون مجازات اسلامی 
كیفری برای قیم         2) سایر مجازاتهای مقرر در مواد 633 و 632 و 596 ق 
   مجازات اسلامی 
 
   1) ضمانت اجرای مدنی: كه مسئولیت مدنی دارد در 
   صورتی كه از تقصیر و اهمال او خسارتی به محجور 
ج) ضمانت اجراهای  وارد آید 
دادستان   2) ضمانت اجرای كیفری: م 597 ق. م: (كه اگر در 
   انجام وظیفه كوتاهی كند) طبق ماده فوق قابل تعقیب 
   كیفری است 
   1) ضمانت اجرای مدنی: هرگاه از تقصیر قاضی محكمه 
   خسارتی به محجور وارد شود ضامن خواهد بود 
د) ضمانت اجرای      2) ضمانت اجرای كیفری: كه طبق م 597 قانون مجازات 
قاضی محكمه        اسلامی در صورت وجود سایر عناصر محرمانه می‌توان 
   او را تحت تعقیب كیفری قرار داد 

گزارش پست !


هم اکنون 05:35 پیش از ظهر